graafwerken

 

1Zowel voor kleine als grote projecten kunt u beroep doen op onze deskundigheid en jarenlange ervaring in de sector.Alle uitgevoerde werken gebeuren steeds conform met de huidige wetgeving.

Wij doen onder andere :

aan- en afvoer van grond, steenpuingranulaten, teelaarde, aanvulzavel, zand, compost, ...

bouwrijp maken van bouwplaatsen

vellen van bomen en verwijderen van boomstronken

uitgraven van bouwput, vijvers, zwembaden, ...

2 tuinaanleg, aanleggen gazons, opritten, ...

lasergestuurde nivelleringswerken

aanleggen van terreinen en parkings

zowel particulier als industrie

allerhande afbraakwerken

verhuur van kranen met machinist